FiSSc: Sjöräddningskurs

Sjöräddningskursen är en tuff kurs där du får förståelse för risker och mänskliga begränsningar vid kriser och olyckor till sjöss. Efter avklarad kurs har du grundläggande färdigheter och mental beredskap för hantering av olyckor och nödsituationer. Kursen består av praktiska övningar som är fysiskt krävande.

Funderar du på högsjöcertifikat? Sjöräddningskursen är ett av kraven för det. 

Målgrupp: 18 år fyllda roverscouter och ledare. Kursen är fysiskt och mentalt krävande så du måste vara frisk för att delta. 

Plats: Kursen ordnas på Meriturva i Lojo (fredag kväll) och på Bågaskär i Ingå (fre-sö).

Hur tar vi oss dit: Deltagarna tar sig själva till och från kursen, och mellan Meriturva och Ingå hamn. Samåkning med andra deltagare rekommenderas. (Mellan Ingå hamn och Bågaskär tar vi oss med taxibåt.)

Hur sover vi: Första natten sover vi inomhus (golvinkvartering) på Bågaskär. Andra natten går i sjöräddningens tecken.

Deltagaravgift: 100€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

A
nmäl dig senast 15.9. --> Anmälningstiden är förlängd till 15.10. De lediga platserna delas ut i anmälningsordning.

Kontaktperson: programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kursen är fysiskt och mentalt krävande; tillgången till näring och vila varierar under veckoslutet. Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:sstudiecentral.

Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera.

Vi beaktar pandemiläget bland annat genom att:
- uppmuntra scouter att delta i det evenemang som finns närmast dem, ifall det finns valmöjlighet 

- försöka koordinera transporter så att det i så hög grad som möjligt går att undvika resor med allmänna tåg och bussar (i de fall där sådana resor ändå måste göras uppmuntrar vi deltagare att använda munskydd).

- planera programmet så att så stor del som möjligt arrangeras utomhus, och så att det är möjligt att hålla distans till varandra i programmet.

- påminna alla deltagare och stabsmedlemmar att det är väldigt viktigt att bara komma på evenemanget om man är helt frisk.

- se till att det under hela evenemanget finns tillräckligt goda möjligheter till handhygien.

- följa med myndigheternas rekommendationer och vid behov vidta ytterligare försiktighetsåtgärder eller inhibera evenemanget

Om eventuella ändringar meddelar vi här i händelsekalendern på scout.fi och per e-post till de redan anmälda.


FiSSc förbehåller sigrätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haftrimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göraförändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov ochefter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar ievenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSScinhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiskaföljderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs, och ifalldeltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär ocksåansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall därenskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttatstill en tidpunkt som inte passar dem.