FiSSc: Skepparchill – INHIBERAT

Evenemanget är tyvärr inhiberat

I samband med Fortbildning för skeppare ordnas skepparchill som är öppet också för andra roverscouter och ledare med skepparerfarenhet. Vi utbyter tankar, tips och seglingsminnen, det bjuds på mat och bastu och det finns möjlighet till att delta i ledda aktiviteter med sjötema om man vill, eller bara umgås under friare former.

Målgrupp: Målgrupp: Roverscouter och ledare med erfarenhet av större eller mindre skepparuppdrag.

Plats: Platsen beror på deltagarmängd; chillet ordnas antingen på scoutstugan Lärkans i Esbo eller mer centralt i Helsingfors.

Hur tar vi oss dit:
Både till Helsingfors och till Lärkans och till kan du ta dig med allmänna kommunikationsmedel.

Hur sover vi:
Om du deltar bara i skepparchillet så kan du välja om du åker hem till natten, eller om du övernattar kursplatsen.

Deltagaravgift: 10 € för deltagare som inte är med på Fortbildning för skeppare (Reseunderstöd utbetalas inte)

Anmäl dig senast 15.8. (Om du deltar i fortbildningen för skeppare så är du redan anmäld till skepparchillet, och behöver inte anmäla dig skilt.) 

Kontaktperson:
programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera. I infobrevet informerar vi närmare om hur Covid-19 beaktas under själva kursen/evenemanget.


Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.