FiSSc: Spejardagar, Vasa

Roliga upplevelser och nya och gamla kompisar, vad mer kan man begära av ett evenemang? Spejardagarna är evenemang där deltagarna lär sig nya färdigheter tillsammans med andra i samma ålder. Vilka färdigheter som ingår i programmet varierar från evenemang till evenemang, och framgår i den mer informativa marknadsföring som görs inför e enskilda evenemangen. 

Samla ihop din patrull och andra scoutkompisar och kom och testa på nya saker. Spejardagarna är öppna också för ungdomar i 12-15 års åldern som inte ännu är scouter.

(Detta evenemang har satts in för att ersätta Spejardagarna i Närpes 28-29.3 som inhiberades pga. Covid 19.)

Målgrupp: Spejarscouter och kompisdeltagare. (Spejardagarna är öppna också för ungdomar i 12-15-års åldern som inte ännu är scouter.)

Deltagaravgift: 40€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd)
(Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomisktstöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd avkåren. Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Kontaktuppgifter: programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Evenemanget arrangeras i samråd med SFV


Covid19: Kom ihåg att inte delta i evenemang om du är sjuk eller har ens lindriga symptom. Ifall du eller någon närstående hör till en riskgrupp är det viktigt att du själv noggrant överväger ditt deltagande i evenemanget.

Vi beaktar pandemiläget på våra kurser och evenemang genom att:

•uppmuntra scouter att delta i evenemang som finns nära deras hemort (undantaget evenemang som FiSScAkademin och FiSScExplosionen)

•påminna alla deltagare och stabsmedlemmar att det är väldigt viktigt att bara komma på evenemanget om man är helt frisk.

•försöka koordinera transporter så att det i så hög grad som möjligt går att undvika resor med allmänna tåg och bussar (i de fall där sådana resor ändå måste göras uppmuntrar vi deltagare att använda munskydd under resan)

•planera programmet så att så stor del som möjligt arrangeras utomhus, och så att det är möjligt att hålla distans till varandra i programmet.

•se till att det under hela evenemanget finns tillräckligt goda möjligheter till god handhygien.

•på övernattningsevenemang finns i regel möjlighet att sova utomhus

•följa med myndigheternas rekommendationer och vid behov vidta ytterligare försiktighetsåtgärder eller i värsta fall helt inhibera evenemanget

Ifall händelser inhiberas på grund av rekommendationer eller ett för stort bortfall i staben så meddelas alla anmälda om saken och eventuella betalda deltagaravgifter betalas tillbaka. Informationen uppdateras också här i händelsekalendern på scout.fi.