FiSSc: UteFjäll

Under en försommarvecka i Pallas-Ylläsnationalpark får du lära dig om hur man vandrar i fjällen med allt vad detinnebär för packning, mat, säkerhet, ruttval mm. Dessutom utlovas fantastiskautsikter, känslan av riktigt uteliv och prima scoutanda och -sällskap. Kurseninleds och avslutas vid scouternas stuga Kåtan, som ligger söder omPallasmassivet, nära Muonio. Efter kursen klarar du garanterat av vilkenvandring som helst i de södra delarna av landet och dessutom kan du fungera somreseledare för kommande exkursioner till Kåtan. Upplägget anpassas enligtdeltagarna, du behöver alltså inte vara en erfaren vandrare för att komma med,bara du har intresse och iver att vara ute i fjället en längre tid.

Före kursen hålls ett förberedande möte söndag 7.5 (fysiskt möte och/eller på distans beroende på deltagarnas geografiska spridning).

OBS! Resetiden är inräknad i 10-18.6 

Målgrupp och förhandskunskaper: explorerscouter (födda 2008 eller tidigare) och roverscouter samt äldre ledare som gått UteVandring eller innehar motsvarandefärdigheter. Kursen kräver normal kondition.

Plats: Kursen ordnas i Muonio i Lappland med scoutstugan Kåtan som bas. 

Hur tar vi oss dit: Det klarnar då vi vet hur många vi blir och varifrån deltagarna är.

Deltagaravgift: 120€ (Resekostnaderna är inte inkluderade i avgiften och reseunderstöd utbetalas inte)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.

Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: https://ansokan.scout.fi/fisscstipendier/


Anmäl dig senast 15.4.


Kontaktpersoner:
programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081 
stabchef Henrik Wallén (Höne): henrik@iki.fi / 0407676242


Information om tillgänglighet: UteFjäll är en kurs där vi spenderar flera dygn utomhus vandrande i skog och mark, vi övernattar tillsammans i vandringstält. Möjligheterna att upprätthålla grundläggande hygien (handtvätt, tandtvätt etc) tryggas, men möjlighet att till exempel duscha eller gå på vattentoalett finns inte. Maten tillagas av deltagarna själva i mindre grupper. Matallergier och dieter beaktas och alla deltagare får näringsrik kost av god kvalitet.

Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )


Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.

Tapahtuman saavutettavuus

Tapahtumassa on huomioitu

Leiri, Hyvä olla, Katsomus, Ruoka

Lue lisää saavutettavuudesta partiotapahtumissa