FiSSc: UteGrundkurs – beställningskurs Scoutkåren Åfararna

nillauUteGrundkursen är en häftig kurs där du lär dig att klara dig och ha roligt utomhus. Vi sover i tältkåtor med öppen eld, övar på att göra upp och laga mat över öppen eld. Du får en massa bra tips på hur det lönar sig att hugga klabbar, hålla skorna torra och humöret uppe.  

Denna kurs är en  beställningskurs för Scoutkåren Åfararna.

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp: Spejarscouter som tidigare har övernattat utomhus.

Plats: Kursen ordnas i östra Nyland (närmare plats klarnar senare och informeras senare i kursbrevet som skickas till de anmälda).

Hur tar vi oss dit: 
Klarnar då kursplaten klarnat och informeras senast i kursbrevet.

Hur sover vi: 
Vi sover tillsammans i tältkåtor vid öppen eld.

Deltagaravgift: 25€ (Reseunderstöd utbetalas inte.)
Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 27.2.
(Minderåriga deltagare anmäls av sin vårdnadshavare.)

Kontaktperson:
programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: UteGrundkursen är en kurs där vi spenderar hela kursen utomhus och rör oss i skog och mark, vi övernattar tillsammans i tältkåtor vid öppen eld (luften inne i tältkåtan kan alltså vara rökig). Möjligheterna att upprätthålla grundläggande hygien (handtvätt, tandtvätt etc) tryggas, men möjlighet att till exempel duscha eller gå på vattentoalett finns inte. Maten tillagas av deltagarna själva i mindre grupper. Matallergier och dieter beaktas och alla deltagare får näringsrik kost av god kvalitet.

Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera. I infobrevet informerar vi närmare om hur Covid-19 beaktas under själva kursen/evenemanget.


Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.