FiSSc: UteLedare

Har du missat någon av utekurserna, eller känner du att du är för gammal för att gå dem? UteLedare är en kurs för dig som vill uppdatera dina färdigheter i att klara dig och trivas utomhus i olika förhållanden. Du får säkerhet i att fixa lägerelden, koka fisksoppan, orientera och göra upp ett fungerande läger. Kursen är back to basics så att säga och ger dig en koncentrerad dos av utevana och praktiska tips samt inspirerar till fortsatt uteliv.

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp: roverscouter och ledare.

Plats: Kursen ordnas i Österbotten (närmare plats klarnar senare och informeras senare i kursbrevet som skickas till de anmälda).

Hur tar vi oss dit: 
Klarnar då kursplaten klarnat och informeras senast i kursbrevet.

Hur sover vi: 
Vi sover utomhus i vindskydd eller tältkåta.

Deltagaravgift: 30€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.4. --> Anmälningstiden förlängd till 31.8. Lediga platser delas ut i anmälningsordning.

Kontaktperson:
programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: UteLedare är en kurs där vi spenderar hela kursen utomhus och rör oss i skog och mark, vi handskad med och övernattar vid öppen eld. Möjligheterna att upprätthålla grundläggande hygien (handtvätt, tandtvätt etc) tryggas, men möjlighet att till exempel duscha eller gå på vattentoalett finns inte. Maten tillagas av deltagarna själva i mindre grupper. Matallergier och dieter beaktas.

Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera. I infobrevet informerar vi närmare om hur Covid-19 beaktas under själva kursen/evenemanget.


Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.