FiSSc: UtePaddel

Kom med på en helg av härlig paddling i Finlands vackra insjölandskap! På denna kurs får du lära dig om sjövett, paddlingsteknik och säkerhet i paddling. Vi packar kanoterna med vad vi behöver för helgen och övernattar på vägen. Du får njuta av åar och sjöar och testa på att paddla ner för små forsar. Du behöver inte vara erfaren paddlare men ska vara bekväm med tanken att kanoten blir din bästa vän under helgen (och kanske ta dig ett dopp för övnings skull).

Målgrupp och förhandskunskaper: explorer- och roverscouter samt äldre ledare. Deltagaren bör vara simkunnig.  

Deltagaravgift: 35€. Därtill kommer en hyra för kanot ifall du inte har egen. (Reseunderstöd utbetalas inte.)
Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Hur tar vi oss dit: Vi koordinerar skjutsarna sinsemellan veckorna före kursen.

Hur sover vi: 
Vi sover i tältkåta, vandringstält, vindskydd, hängmatta eller dylikt. 

Anmäl dig senast 15.4.2021.
(Minderåriga deltagare anmäls av sin vårdnadshavare eller av en ledare i kåren med rätt  Kuksarättigheter)

Kontaktperson:
programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, övernattning och vila, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program)

Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera.

Vi beaktar pandemiläget bland annat genom att:
- uppmuntra scouter att delta i det evenemang som finns närmast dem, ifall det finns valmöjlighet 

- försöka koordinera transporter så att det i så hög grad som möjligt går att undvika resor med allmänna tåg och bussar (i de fall där sådana resor ändå måste göras uppmuntrar vi deltagare att använda munskydd).

- planera programmet så att så stor d el som möjligt arrangeras utomhus, och så att det är möjligt att hålla distans till varandra i programmet.

- påminna alla deltagare och stabsmedlemmar att det är väldigt viktigt att bara komma på evenemanget om man är helt frisk.

- se till att det under hela evenemanget finns tillräckligt goda möjligheter till handhygien.

- på övernattningsevenemang erbjuder vi i mån av möjlighet deltagare att sova utomhus

- följa med myndigheternas rekommendationer och vid behov vidta ytterligare försiktighetsåtgärder eller inhibera evenemanget

Om eventuella ändringar meddelar vi här i händelsekalendern på scout.fi och per e-post till de redan anmälda.

FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:sstudiecentral.