FiSSc: UteVinterexpedition – INHIBERAD

UteVinterexpedition är en utekurs där du lär dig hur du klarar dig på en skidvandring. Du får bland annat lära dig mer om att skida med packning i naturen och att orientera, övernatta, göra upp eld, och laga mat i ett snövitt landskap. Du behöver inte vara en hejare på skidor, men ska vara bekväm med tanken att stå på skidor många timmar per dag.

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp: Roverscouter och äldre ledare.

Plats: Kursen ordnas i Muonio i Lappland med scoutstugan Kåtan som bas.

Hur tar vi oss dit: 
Det klarnar då vi vet hur många vi blir och varifrån deltagarna är.

Hur sover vi: 
Vi har scoutstugan Kåtan som bas och kommer att övernatta där i början och i slutet. Under skidvandringen sover vi i vandringstält.

Deltagaravgift: 75€ (Resekostnaderna är inte inkluderade i avgiften och reseunderstöd utbetalas inte)
Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.1.

Kontaktperson:
programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: UteVinterexpedition är en kurs där vi spenderar flera dygn utomhus och rör oss i skog och mark, vi övernattar tillsammans i vandringstält. Möjligheterna att upprätthålla grundläggande hygien (handtvätt, tandtvätt etc) tryggas, men möjlighet att till exempel duscha eller gå på vattentoalett finns inte. Maten tillagas av deltagarna själva i mindre grupper. Matallergier och dieter beaktas och alla deltagare får näringsrik kost av god kvalitet.

Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera. I infobrevet informerar vi närmare om hur Covid-19 beaktas under själva kursen/evenemanget.


Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.