FiSSc: UteVinterexpedition

UteVinterexpedition är en utekurs där du lär dig hur du klarar dig på en skidvandring. Du får bland annat lära dig mer om att skida med packning i naturen och att orientera, övernatta, göra upp eld, och laga mat i ett snövitt landskap. Du behöver inte vara en hejare på skidor, men ska vara bekväm med tanken att stå på skidor många timmar per dag.

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp: Roverscouter och äldre ledare.

Plats: Kursen ordnas i Muonio i Lappland med scoutstugan Kåtan som bas. 

OBS! Kurstiden 20-24.2 innehåller inte resetiden till och från Muonio. Reservera alltså 19-25.2 i kalendern.

Hur tar vi oss dit: 
Det klarnar då vi vet hur många vi blir och varifrån deltagarna är.

Hur sover vi: 
Vi har scoutstugan Kåtan som bas och kommer att övernatta där i början och i slutet. Under skidvandringen sover vi i vandringstält.

Deltagaravgift: 100€ (Resekostnaderna är inte inkluderade i avgiften och reseunderstöd utbetalas inte)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: https://ansokan.scout.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.1.

Kontaktperson:
programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: UteVinterexpedition är en kurs där vi spenderar flera dygn utomhus och rör oss i skog och mark, vi övernattar tillsammans i vandringstält. Möjligheterna att upprätthålla grundläggande hygien (handtvätt, tandtvätt etc) tryggas, men möjlighet att till exempel duscha eller gå på vattentoalett finns inte. Maten tillagas av deltagarna själva i mindre grupper. Matallergier och dieter beaktas och alla deltagare får näringsrik kost av god kvalitet.

Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )


Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.

Tapahtuman saavutettavuus

Tapahtumassa on huomioitu

Koulutus, Hyvä olla, Katsomus, Ruoka

Lue lisää saavutettavuudesta partiotapahtumissa