FiSSc: UteVinterexpedition – INHIBERAD

KURSEN ÄR TYVÄRR INHIBERAD PÅ GRUND AV DET USLA PANDEMILÄGET.

Det här är en utekurs där du lär dig hur du klarar dig på en utfärd/vandring i vinterförhållanden. Du får bland annat lära dig mer om att skida med packning i naturen och att orientera, övernatta, göra upp eld, och laga mat i ett snövitt landskap. Du behöver inte vara en hejare på skidor, men ska vara bekväm med tanken att stå på skidor många timmar per dag.

Målgrupp: Explorerscouter, roverscouter och äldre ledare som tidigare har övernattat utomhus

Deltagaravgift: 60€ (Deltagare kan inte ansöka om reseunderstöd.) En avgift för hyra av skidutrustning kan tillkomma för dig som inte har egen.
Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Hur tar vi oss dit: Då anmälningsläget klarnat koordinerar vi transporter sinsemellan.

Hur sover vi:
Vi sover utomhus i vindskydd eller tältkåta.

Behöver jag ha/skaffa skidor och annan utrustning?
Nej, det behöver du inte göra. Då anmälningsläget klarnat kollar vi tillsammans igenom vem som har utrustning (eller som enkelt kan låna) och vem som inte har, och utreder sedan varifrån man kan låna/hyra utrustning åt resten. Då du anmäler dig kan du gärna fylla i vilken utrustning du har redan har.

Anmälning senast 15.1. --> Anmälningstiden är förlängd till 15.2. Platserna delas ut i anmälningsordning)
(Minderåriga deltagare anmäls av vårdnadshavaren eller av en ledare i kåren med rätt kuksarättigheter.)

Kontaktperson:
programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: UteVinterexpedition är en kurs där vi spenderar hela kursen utomhus och rör oss i skog och mark, vi övernattar tillsammans i tältkåtor eller vindskydd och vistas mycket vid öppen eld (luften inne i tältkåtan kan alltså vara rökig). Möjligheterna att upprätthålla grundläggande hygien (handtvätt, tandtvätt etc) tryggas, men möjlighet att till exempel duscha eller gå på vattentoalett finns inte. Maten tillagas av deltagarna själva i mindre grupper. Matallergier och dieter beaktas och alla deltagare får näringsrik kost av god kvalitet.

Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera.

Vi beaktar pandemiläget bland annat genom att:
- uppmuntra scouter att delta i det evenemang som finns närmast dem, ifall det finns valmöjlighet 

- försöka koordinera transporter så att det i så hög grad som möjligt går att undvika resor med allmänna tåg och bussar (i de fall där sådana resor ändå måste göras uppmuntrar vi deltagare att använda munskydd).

- planera programmet så att så stor d el som möjligt arrangeras utomhus, och så att det är möjligt att hålla distans till varandra i programmet.

- påminna alla deltagare och stabsmedlemmar att det är väldigt viktigt att bara komma på evenemanget om man är helt frisk.

- se till att det under hela evenemanget finns tillräckligt goda möjligheter till handhygien.

- på övernattningsevenemang erbjuder vi i mån av möjlighet deltagare att sova utomhus

- följa med myndigheternas rekommendationer och vid behov vidta ytterligare försiktighetsåtgärder eller inhibera evenemanget

Om eventuella ändringar meddelar vi här i händelsekalendern på scout.fi och per e-post till de redan anmälda.

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:sstudiecentral.