FiSSc: VHF-kurs

OBS! Denna kurs var ursprungligen inplanerad till september 2022, men har nu tidigarelagts för att bättre svara på kårernas behov. 

---

VHF-kursen är lämplig för dig som rör dig på en båt med VHF-utrustning. Målet med kursen är att du får de kunskaper som behövs för att avlägga kusttrafikexamen.

Under söndagen ordnas kursexamen. 

Efter godkänd examen kan du ansöka om SRC-kusttrafikcertifiikat (VHF- certifikat) från Kommunikationsverket. Skepparen på en båt med VHF-utrustning måste ha ett certifikat och kursen krävs för högsjöcertifikat.  

Kursen/evenemanget arrangeras i samarbete med NJK och i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp: Roverscouter och ledare.

Plats: Kursen ordnas på NJK på Björkholmen, Drumsö i Helsingfors.

Hur tar vi oss dit: 
Till NJK i Helsingfors kan du ta dig med allmänna kommunikationsmedel.

Hur sover vi:
Utgångspunkten är att de deltagare som kan sover hemma. Långväga deltagare kan antingen arrangera sin övernattning själv, eller klicka i i anmälningsblanketten att hjälp med sovarrangemangen önskas.

Deltagaravgift: 35€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.) Examensavgiften ingår inte i kursavgiften.
Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.3.
 --> Anmälningstiden förlängd till 31.3. Lediga platser delas ut i anmälningsordning.

Kontaktperson:
programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera. I infobrevet informerar vi närmare om hur Covid-19 beaktas under själva kursen/evenemanget.


Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.