FiSSc: Virtuella diskussionstillfällen före höstmötet – Framtida FiSSc

Inför höstmötet kommer Förbundsstyrelsen att hålla tre diskussionstillfällen online via Teams för att förbereda de ärenden som kommer upp på höstmötet och öppna upp styrelsens resonemang till beslutsförslagen. Vi hoppas att vi på detta sätt kan sänka tröskeln för att ställa frågor och föra diskussion samtidigt som det kanske effektiverar själva mötet. 

Deltagandet i förhandsträffarna är naturligtvis inte obligatoriskt, utan de är endast ett komplement till höstmötet och man får väldigt gärna delta i träffarna även fastän man inte kommer att vara närvarande på själva höstmötet. Träffarna kan t.ex. fungera som ett passligt lågtröskelevenemang för kårens yngre ledare eller explorerscouter som vill lära sig mer om FiSSc eller medlemsmöten överlag.

Måndagen den 12.10. kl. 19:00-20:30     
Länk: https://bit.ly/34q3PpA 
Framtida FiSSc 

Hur har FiSSc förändrats de senaste åren? Har din kår koll på hur förbundet ser ut idag? Vad är kårernas ansvar i allt detta? Ska FiSSc alls finnas om några år? Vad gör styrelsen 2021 och vem borde sitta i den?  

Onlineträffarna ordnas enligt följande teman:
  • Måndag 12.10 kl. 19.00-20.30: Framtida FiSScMöteslänk: https://bit.ly/34q3PpA
  • Onsdag 14.10 kl .19.00-20.30: Höstmötesfrågor                                      Möteslänk: https://bit.ly/3iv7OGp
  • Onsdag 21.10 kl. 19.00-20.30: Kandidatpresentation och diskussion inför styrelsevalet                                                                                      Möteslänk: https://bit.ly/3niWMYn

Vi vill understryka att dessa träffar endast är ämnade för diskussion, alltså kommer inga beslut att tas under träffarna! 

Ifall din kår upplever att ni vill höra om något som inte är inkluderat i träffarnas teman, hör av er senast 12.10. till vice scoutchefen Daniela Karlsson (fornamn.efternamn@scout.fi). Genom att vara i kontakt i god tid kan vi möjliggöra bättre förberedelse av ärendet och tillgodose de behov som ni, våra medlemmar, har.