FiSSc: Virtuella diskussionstillfällen före höstmötet – Höstmötesfrågor

Inför höstmötet kommer Förbundsstyrelsen att hålla tre diskussionstillfällen online via Teams för att förbereda de ärenden som kommer upp på höstmötet och öppna upp styrelsens resonemang till beslutsförslagen. Vi hoppas att vi på detta sätt kan sänka tröskeln för att ställa frågor och föra diskussion samtidigt som det kanske effektiverar själva mötet. 

Deltagandet i förhandsträffarna är naturligtvis inte obligatoriskt, utan de är endast ett komplement till höstmötet och man får väldigt gärna delta i träffarna även fastän man inte kommer att vara närvarande på själva höstmötet. Träffarna kan t.ex. fungera som ett passligt lågtröskelevenemang för kårens yngre ledare eller explorerscouter som vill lära sig mer om FiSSc eller medlemsmöten överlag.

Onsdagen den 14.10 kl. 19:00-20:30             
Länk: https://bit.ly/3iv7OGp 

Höstmötesfrågor 
Under denna kväll kan du ställa frågor till styrelsen om sådant som framkommer i höstmöteshandlingarna. Har du t.ex. frågor om stjärnkartan? Budgeten? Verksamhetsplanen eller logon? Ställ dina egna frågor och lyssna på vad de andra frågar! Inga frågor är dumma! 

Onlineträffarna ordnas enligt följande teman:
  • Måndag 12.10 kl. 19.00-20.30: Framtida FiSScMöteslänk: https://bit.ly/34q3PpA
  • Onsdag 14.10 kl .19.00-20.30: Höstmötesfrågor                                      Möteslänk: https://bit.ly/3iv7OGp
  • Onsdag 21.10 kl. 19.00-20.30: Kandidatpresentation och diskussion inför styrelsevalet                                                                                      Möteslänk: https://bit.ly/3niWMYn

Vi vill understryka att dessa träffar endast är ämnade för diskussion, alltså kommer inga beslut att tas under träffarna! 

Ifall din kår upplever att ni vill höra om något som inte är inkluderat i träffarnas teman, hör av er senast 12.10. till vice scoutchefen Daniela Karlsson (fornamn.efternamn@scout.fi). Genom att vara i kontakt i god tid kan vi möjliggöra bättre förberedelse av ärendet och tillgodose de behov som ni, våra medlemmar, har.