HAKU: Yhteiskuntasuhde-trainee koulutukseen

Partion yhteiskuntasuhde-trainee koulutus 2021 järjestetään kahtena viikonloppuna syyskuussa ja marraskuussa: 17.-19.9. ja 5.-7.11. Lisäksi koulutukseen kuuluu paikallisesti järjestettävät tapahtumat, joissa nuorten asiaa tuodaan esille heidän omalla kotiseudullaan. Koulutukseen haetaan tällä lomakkeella ja hakeneista 30 otetaan mukaan koulutukseen.