HeSS: Räddningskurs med Fhj 1 i förläggningsformat

I en nödsituation kan det vara frågan om minuter - kan du hjälpa? Den här kursen är en första hjälpen-kurs i förläggningsformat och samtidigt så mycket mer! På Första hjälpen 1 lär du dig grunderna i Första hjälpen och nödförstahjälp. Utbildningen består av föreläsningar och praktiska övningar och är 16 h lång. Efter avklarad utbildning får du ett elektroniskt intyg som är i kraft i tre år.

Det övriga förläggningsprogrammet handlar om nödsituationer och räddning. Nyttigt för vem som helst!

Målgrupp: Spejarscouter (åldersgräns 14 år) och äldre.

Deltagaravgift: 40€ 

Vi betalar inte ut reseunderstöd. Vi erbjuder abonnerad buss. 

I kursavgiften ingår avgiften för det elektroniska intyget; (den avgiften uppskattas vara 10-15 €). Deltagarna får kursboken Första hjälpen utgiven av Röda Korset.

Kontaktuppgifter: verksamhetsledare Eva Björkestam, eva.bjorkestam@hess.fi, 0400347641

Kursen arrangeras i samråd med SFV