HP Ensiapu II -koulutus

Huom. Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 31.8. asti.


Kurssi on tarkoitettu yli 17-vuotiaille, joilla on voimassa oleva Ensiapu I -kurssitodistus.

EA II -kurssilla kerrataan tärkeimmät peruskurssin asiat sekä käsitellään ensiaputaitoja SPR:n asettamien tavoitteiden mukaisesti. Syvennämme taitojamme hätäensiapuun, elvyttämiseen ja ensiavun jatkotoimenpiteisiin perehtyen sekä teemme toimintaharjoituksen.

EA 2® -kurssilla harjoitellaan ensiavun antamista niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä mietitään, miten ehkäistä tapaturmia.


Sisältö:

Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa

Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva

sisältää myös aikuisen varhaisen defibrilloinnin

Tajuttomalle annettava ensiapu

Verenkierron häiriötila (sokki)

Vierasesine hengitysteissä

Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:

Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi

Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot

Ranka- ja raajavammat

Pään- ja kasvojen vammat

Vammojen ensiapu

Murtumat

Nivel- sekä pehmytosavammat

Rasitus- ja lihasvammat

Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu

Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset

Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa

Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa


EA 2® -kurssille voi osallistua, kun EA 1® -kurssin todistus on voimassa.

Kurssista saat EA 2® -todistuksen, joka on voimassa kolme vuotta.

Kurssilla on mahdollisuus myös kerrata voimassa oleva Ensiapu II -kurssitodistus. Kertauskurssi järjestetään poikkeuksellisesti toisena kurssipäivänä, sunnuntaina.

Koulutus on päiväkoulutus, joka ei sisällä majoitusta. Ensimmäinen kurssipäivä toteutetaan etäkoulutuksena ja toisena päivänä harjoitellaan käytännön harjoitteita Pajaniemen leirialueella Lempäälässä. Koulutuksen hinta on 85 € koko kurssi, 45 € kertaus.