HP Lippukuntien Teams -koulutus

Tämä on Hämeen partiopiirin lippukunnille tarkoitettu täsmäkoulutus Teamsin käyttöön ottoon ja Teamsin käyttämiseen.