HP Nuoren mielen ensiapu -kurssi turva-aikuisille (PERUTTU)

Nuoren mielen ensiapu - mielenterveysosaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen
Nuoren mielen ensiapu -kurssi on tarkoitettu työssään, vapaa-ajallaan tai lähipiirissään 7-18 -vuotiaita lapsia tai nuoria kohtaaville. Kurssi sopii esimerkiksi opettajille, nuorisotyöntekijöille, terveydenhuollon ammattilaisille sekä vanhemmille ja huoltajille. Koulutuksessa käsitellään lasten ja nuorten yleisimpiä mielenterveyteen liittyviä ongelmia ja ilmiöitä. Tällä kurssilla näkökulmana on erityisesti lippukuntien turva-aikuisille mahdollisesti vastaan tulevat ilmiöt ja tilanteet. 

Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on ennalta ehkäistä lasten ja nuorten mielenterveysongelmia, parantaa niiden varhaista tunnistamista ja tarjota apua ripeästi sellaista tarvitseville. Kurssi vahvistaa osallistujien mielenterveysosaamista ja sitä kautta lisää aikuisten valmiuksia tarjota varhaista ja tehokasta tukea lapsille ja nuorille.  

Koulutuksen toteutus
Kurssiin kuuluu kaksi lähiopetuspäivää 4.-5.9. klo 9.30-16.30 Tampereella. Molempiin päiviin osallistuminen on välttämätöntä kurssin suorittamiseksi. Toisen kurssipäivän päätteeksi jaetaan kurssitodistukset.

Oppimista tukevat materiaalit
Opiskelun tukena toimii toisena kurssipäivänä saatava oppikirja sekä Suomen Mielenterveysseuran verkkosivujen teemaan liittyvä sisältömateriaali. Voit tutustua koulutukseen sekä verkkomateriaaleihin osoitteessa http://www.mielenterveysseura.fi/nuoren-mielen-ensiapu

Kurssilla NMEA-ohjaaja Tarja Kallio Suodenniemen Suonkiertäjistä, tarja.kallio@partio.fi.

Kurssin hinta on 55 €, sisältäen oppikirjan ja kahvitarjoilut molempina kurssipäivinä. 

Ilmoittautumisaika kurssille: 3.–26.8.2021. Kurssin ilmoittautumislinkki on lähetetty Kuksaan merkityille turva-aikuisille.