HP Ryhmänjohtaja-Kuksa -koulutus

Tämä on ryhmänjohtajille tarkoitettu täsmäkoulutus ryhmänjohtaja-Kuksan ja Teamsin käyttöön.