HP Syyskokous

Hämeen Partiopiirin vuosikokouksissa päätösvaltaa käyttävät lippukuntien äänivaltaiset edustajat. Jokaisella rekisteröidyllä lippukunnalla on kokouksessa yksi ääni jokaista alkavaa 50 jäsenmaksunsa maksanutta partiolaista kohden.

Syyskokouksessa valitaan uudet hallitusjäsenet erovuoroisten tilalle ja hyväksytään piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle. Lisätietoa https://hp.partio.fi/nyt/vaalit/

Kokousposti lähetetään lippukuntiin 27.10.

Ilmoittaudu kokoukseen 28.10. mennessä (kokoustarjoilujen oikean määrän varmistamiseksi)