HP Tarpojien Taitopäivä

Syksyn 2021 Tarpojien Taitopäivän teemana on ohjelmapainotus Katsomus (k)antaa, jonka teemoihin on tänä syksynä koostettu valtakunnallinen Tarpojien Taitopäivän Rauhankasvatus-paketti. 

Tarpojien Taitopäivä koostuu viiden eri rauhankasvatuksen osa-alueen aktiviteeteista, jotka ovat: 

• Yhteistyötaidot ja empatia – kaveritaidot

• Tunne- ja turvataidot

• Konfliktien taustalla

• Moninaisuuden ymmärtäminen

• Konfliktin ratkaisut


Päivän aikana paneudutaan näihin teemoihin toiminnallisesti, yhdessä uusien ja vanhojen tarpojakavereiden kanssa. Rauhankasvatuksen teemat käsittelevät partion syvintä aatteellista ydintä, joten teema tuodaan aihetta laajasti käsittelevänä kokonaisuutena osaksi suomalaista partio-ohjelmaa.

Ilmoittautumisaika tapahtumaan on 3.-18.8.2021.
Tapahtuman hinta tarpojille on 20 
€, sisältäen materiaalin, ohjelman ja lämpimän ruuan. 

Tapahtumaan luotsina/aikuisena osallistuvalta peritään 10 
 € ruokamaksu, Myös luotsin/mukana tulevan aikuisen tulee ilmoittautua tapahtumaan!  Tarpoja voi osallistua tapahtumaan myös ilman luotsia. 


Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 10.10. asti.