J-SP Kevätkokous

Tervetuloa piirin kevätkokoukseen!

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 24.4.2022 klo 15 Kuopion steinerkoulu Virkkulan liikuntasalissa, Asemakatu 3, 70110 Kuopio.

Valtakirjojen tarkastus on klo 14.15–14.45.

Kokouskahvit tarjotaan klo14.00–14.45 ainoastaan etukäteen ilmoittautuneille, joten ilmoitathan Kuksaan osallistumisestasi viimeistään maanantaina 18.4.2022  kuksaan.fi/47706

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n sääntöjen 4 § mukaankevätkokouksen tehtävänä on:

1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

3. Valita kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2)ääntenlaskijaa.

4. Vahvistaa vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta vuodelta 2021.

5. Päättää vastuuvapauden myöntämisestä piirin hallitukselleja muille tilivelvollisille kuluneelta tilikaudelta 2021.

6. Päättää seuraavan vuoden 2023 jäsenmaksusta.

7. Valita edustajat Suomen Partiolaiset -Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin. 

8. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

Piirin edustajien valitseminen Partioneuvoston jäseniksi 1.1.2023-31.12.2024.
Esitys: Valtuutetaan piirihallitus nimeämään edustajat partioneuvoston jäseniksija varajäseniksi Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n  jäsenkokoukseen 12.11.2022 mennessä.

Piirin sääntöjen päivittäminen.

Piirin syyskokouksen 31.10.2021 §10 päätöksen mukaan valitaan kasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen ajalle 24.4.2022 – 31.12.2023.

Käsitellään Kajaanin Eränkävijät ry:n esittämät asiat.

Hallituksen katsaus ajankohtaisiin asioihin.

Kokouksessa käsiteltäväksi haluttuja muita ehdotuksia ei ole toimitettu piirihallitukselle 15.1.2022 mennessä.

Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä partiolippukunnilla yksi ääni jäsenyhdistyksen jokaista alkavaa 50 kokousta edeltävän heinäkuun 31. päivänä jäsenrekisterissä kirjattunaollutta jäsenmaksunsa maksanutta jäsentään kohden.

Rekisteröidyt partiolippukunnat valitsevat piirin kokouksiin äänivaltaa käyttävät edustajansaja heille varaedustajia korkeintaan vuodeksi kerrallaan.
Sama edustaja voi käyttää enintään kolme ääntä ja hän voi edustaa korkeintaan kahta partiolippukuntaa. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen. Piirin kokouksissa on B-jäsenillä, kannattajajäsenillä ja kunniajäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Tervetuloa!

Hallitus