J-SP Parveilu teamsissä partiokevään 2023 ajankohtaisista asioista

Tammikuun Parveilu on Teamsissa tapahtuva lippukuntien yhteinen tapaaminen, jossa käymme läpi piirin ajankohtaisia asioita.

Tapahtumaan ilmoittaudutaan Kuksan kautta viimeistään keskiviikkona 25.1. ja ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki sähköpostitse torstaina 26.1. klo 16 mennessä.

Tässä linkki illan Teamsiin:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDE1NWEyNGItMmRkOS00MDcxLWI2NDctZTZmNDA5NTNhYWUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%224e8e120f-f215-420c-b10f-765e1fdf7314%22%7d