J-SP Piirin kevätkokous LIPPUKUNTIEN VALTUUTTAMAT KOKOUSEDUSTAJAT (valtakirja toimitettava piirille viim. 23.4.2021)

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n kevätkokous järjestetään Teamsin kautta sunnuntaina 25.4.klo 12.00.

Kevätkokous järjestetään etäkokouksena covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi. Etäkokouksen järjestäminen perustuu lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi, joka on voimassa 3.10.2020-30.6.2021.

Kevätkokousposti lähetetään sähköisesti lippukuntien johtokolmikoille viikolla 13.

Kevätkokousaineisto julkaistaan piirin nettisivuilla viikolla 13.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan piirille sähköpostitse jarvisuomi[a]partio.fi viimeistään perjantaina 23.4.2021 tai kirjepostina Kuopion Partiotoimistolle, Savilahdentie 6 B lokero 65, 70210 Kuopio niin, että kirje on perillä viimeistään perjantaina 23.4.2021.