J-SP Syyskokous

Tervetuloa piirin syyskokoukseen!

 

Koronatilanne vaikuttaa Järvi-Suomen Partiolaisten sääntömääräisen syyskokouksen järjestämiseen. Piirihallitus on kokouksessaan 6.10.2020 päättänyt, että syyskokous pidetään etäkokouksena. Syyskokous järjestetään Teams-kokouksena sunnuntaina 25.10.2020 klo 12.00.  

  

Kokoukseen voi liittyä testaamaan yhteyksiä klo 11.45 alkaen. Etäkokouskäytännöt käydään läpi kokouksen alussa. Etäkokouslinkki lähetetään sähköpostitse Kuksan kautta ilmoittautuneille lippukuntien kokousedustajille lähempänä kokousajankohtaa ja julkaistaan myös piirin nettisivuilla

  

Allekirjoitetut valtakirjat pyydetään toimittamaan piirille sähköpostitse osoitteeseen jarvisuomi@partio.fi tai kirjepostina Kuopion Partiotoimistolle (Savilahdentie 6 B, lokero 65, 70210 Kuopio) niin, että valtakirjat ovat perillä viimeistään torstaina 22.10.2020. 

  

Lippukuntien valtuuttamien kokousedustajien on ilmoittauduttava Kuksaan viimeistään torstaina 22.10.2020. 

  

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n sääntöjen 4 § mukaan syyskokouksen tehtävänä on: 

  

1. Valita kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 

2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

3. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa 

4. Valita kaksi ääntenlaskijaa 

5. Hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa toimintakautta varten 

6. Hyväksyä talousarvio seuraavaa toimintakautta varten 

7. Vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimikaudeksi 

8. Valita erovuoroisen hallituksen puheenjohtajan tilalle puheenjohtaja  

9. Valita erovuoroisen hallituksen varapuheenjohtajan tilalle varapuheenjohtaja  

10. Valita erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen jäsenet 

11. Valita tilintarkastajaksi HTM- tai KHT-yhteisö, joka valitsee keskuudestaan vastuuhenkilön 

12. Valita edustajat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin 

13. Valita piirin edustajat Partioneuvoston jäseniksi 

14. Käsitellä piirin hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat 

       • Hallituksen katsaus ajankohtaisiin asioihin 

  

Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä partiolippukunnilla yksi ääni jäsenyhdistyksen jokaista alkavaa 50 kokousta edeltävän heinäkuun 31. päivänä jäsenrekisterissä kirjattuna ollutta jäsenmaksunsa maksanutta jäsentään kohden. Rekisteröidyt partiolippukunnat valitsevat piirin kokouksiin äänivaltaa käyttävät edustajansa ja heille varaedustajia korkeintaan vuodeksi kerrallaan. Sama edustaja voi käyttää enintään kolme ääntä ja hän voi edustaa korkeintaan kahta partiolippukuntaa. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen. Piirin kokouksissa on B-jäsenillä, kannattajajäsenillä ja kunniajäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

 
Piirin sivuilta löytyy syyskokouksen materiaali:  

  • Toimintasuunnitelma 2021 ja toiminnanalojen esittelyt 

  • Talousarvio 2021 

  • Tapahtumakalenteri 2021 

  • Esityslista 

  • Äänimääräluettelo  

  • Valtakirja  

  

Kokouskutsua ja siihen liittyviä materiaaleja ei lähetetä paperisena lippukuntiin. 

  

Lisätietoja syyskokouksesta saa piirinjohtaja Antti Matikaiselta antti.matikainen@partio.fi  

ja lippukuntakoordinaattori Pia Salmelalta pia.salmela@partio.fi p. 050 363 6028. 


Huomioita kokoustekniikasta 

Jos käytät Teamsia ensimmäistä kertaa, liitythän kokoukseen klo 11.45. Kun sinut on hyväksytty kokoukseen, pääset testaamaan sovelluksen sekä kuvan ja äänen toimivuuden.  Huolehdithan, että pidät mikrofonin suljettuna aina, kun sinulla ei ole puheenvuoroa. Mikrofonin saa päälle ja pois klikkaamalla mikrofonin kuvaa sovelluksessa. Varmista kuitenkin, ettei koneesi äänilähde ole mykistettynä. 

Esitäthän kaikki tekniikkaan liittyvät kysymykset kokouksen chatissa, jotta kokous saadaan sujumaan. Mikäli et lainkaan pääse sisälle kokoukseen, laitathan sähköpostia tai WhatsApp-viestiä Joni Heikkiselle joni.heikkinen@partio.fi p. 050 363 6434. Voit halutessasi olla Joniin yhteydessä etukäteen kokoustekniikkaan liittyen. 

  

Kuullaan kokouksessa! 

Piirihallitus