Joulukampanjapäällikkö -tapaaminen (Tampere)

Joulukampanjapäällikkö -tapaaminen on lippukuntien joulukampanjapäälliköille tarkoitettu vertaistukitapaaminen, joka toteutetaan lähitapaamisena järjestökoordinaattorin johdolla.
Tapaamisten tavoitteena on mahdollistaa joulukampanjapäälliköille arvokkaan vertaistuen saaminen ja antaminen, tarjota tukea ja apua kampanjansuunnitteluun.
Tämä tapaaminen täydentää Joulukampanjapäällikön Moodlessa suorittamaa Joulukoulutusta.

Tapahtuman saavutettavuus

Tapahtumassa on huomioitu

Koulutus, Ruoka, Ohjelma, Digitaalinen saavutettavuus, Hygienia, Kieli, Kuuloaisti, Liikkuminen, Näköaisti, Lepo ja yöpyminen, Hajuaisti, Hyvä olla, Katsomus, Raha

Lue lisää saavutettavuudesta partiotapahtumissa