Kipparikurssin pääsykoe 2019 5.2.2019 – 5.2.2019

Kurssin aikataulu

5.2.2019 pääsykoe, eri paikkakuntia
29.-31.3.2019 kipparikurssin 1. teoriaosa, Oriniemi, Turku
26.-28.4.2019 kipparikurssin 2. teoriaosa, Oriniemi, Turku
12.-15.9.2019 kipparikurssin käytäntöosa, Saaristomeri

Ilmoittautuminen

Kipparikurssille pyrkivät ilmoittautuvat pääsykokeeseen alla olevan ilmoittautumislinkin kautta. Kurssille hyväksytyt saavat ohjeet teoriaosille ilmoittautumisesta pääsykokeen jälkeen. Käytäntöosalle voivat ilmoittautua loppukokeen hyväksytysti suorittaneet.

Ilmoittautuminen on mahdollista 28.1.2019 saakka.

Kipparikurssin pääsykoe

Kurssille osallistuvan on täytettävä seuraavat edellytykset:

• 18 vuoden ikä
• Partiojohtajaperuskurssin suorittaminen
• Veneenohjaajakurssin suorittaminen tai vastaavat tiedot
• Riittävä käytännön purjehduskokemus

Kurssille järjestetään tasokoe, jonka vaikeustaso on samaa luokkaa veneenohjaajakurssinloppukokeen kanssa. Kokeen hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä kurssille osallistumiselle.


Kuvaus kipparikurssista

Koulutuskokonaisuus on tarkoitettu meripartiolippukunnissa toimiville yli 18 v.  vaeltajille ja aikuisille, jotka pestissään toimivat aluksen vastuullisena päällikkönä avomerellä. Pohjana kurssille onloppuun suoritettu partiojohtajaperuskoulutus sekä kokemus purjehtimisesta lippukunnan aluksilla päällystön jäsenenä. Ennen koulutuksen aloittamistajärjestetään pääsykoe. Förstikurssin suorittamista ennen kipparikurssia suositellaan.

Koulutuskoostuu kahdesta teoriaviikonlopusta, joiden jälkeen on kuulustelu, jonka hyväksyttävästi suorittaminen on edellytys oikeudelle osallistua neljän vuorokauden käytännönosalle. Lisäksi kurssi vaatii opiskelua koulutusviikonloppujen ulkopuolella. Varmistathan, että sinulla on riittävästi aikaa, jotta voit panostaa opiskeluun. Koulutuksen sisältö valmistaa tulevaapäällikköä toimimaan koulutusaluksella partion periaatteita noudattaen.Lippukunnan koulutusaluksen hallinta ja tunteminen sekä aluksen varma käsittelyovat keskeisiä tavoitteita kurssilla.

Koulutuksestavastaa Suomen Partiolaisten Meripartioryhmä.

Teoriaosienkuulustelun hyväksyttävästi suorittamisesta annetaan teoriaosan todistus.Käytännönosan suorittamisesta annetaan oma todistus. Lisäksi koko kurssin suorittaneille jaetaan SP:n kipparinviiri ja kurssimerkki.

Koko kipparikurssin suorittaneella on mahdollisuus hakea Opintokeskus Sivksen virallista todistusta, jossa opintopistemäärä koulutuksesta on 10 op.

Kokeeseen valmistautuminen

Kokeeseen osallistujan on tuotava mukanaan seuraavat välineet: (lainaa lippukunnalta tai kaverilta, jos et vielä omista näitä)
harppi, kulmaviivain (360ast.), pitkä suora viivain, terävä kynä ja kumi,laskin (kännykkä ei käy)

Koepaikalla saat tarvittavat koepaperit ja kartat.

Muistathan kerrata aiemmin oppimaasi ennen kokeeseen osallistumista!


Lisätietoja

Kurssinjohtaja Aleksi Alho (etunimi.sukunimi@partio.fi) 

Ilmoittautuminen on mahdollista 28.1. saakka.