KYMI Luottiskuksa/Jemma/M365 -koulutus piiriluottiksille

Tämä on koulutusta Partion Jemma ja Microsoft365 työkalujen käyttöön ja hieman katsomme myös piiriluottamushenkilöiden Kuksan käyttämisen ominaisuuksia.

Koulutus on tarkoitettu kaikille Kymenlaakson partiopiiri ry:n pestatuille luottamushenkilöille, ja periaatteessa ihan kenelle vaan partion luottamushenkilölle.

Koulutukseen tulevalla tulee olla käytössään partio.fi -sähköposti