Kymi PJPK 2020

Partiojohtaja -peruskoulutus tarjoaa parasta johtamiskoulutusta erityisesti partiossa toimimiseen, mutta myös kaikille muille elämän aloille.
Koulutuksessa pureudutaan mm. partion arvoihin ja päämäärään, kasvatusmenetelmään, turvallisuuteen, johtamistaitoihin ja itsensä kehittämiseen. Lähiopetuksen lisäksi toteutetaan johtamistehtävä, jossa johdetaan muita aikuisia tapahtuman tms. toteuttamiseksi. Johtamistehtävän suorittamista tukee partiojohtajakurssin käynyt ohjaaja. Koulutuksen suorituksesta saatava valtakirja on edellytys tietyissä partiotehtävissä esim. leirinjohtajana toimimiselle. Koulutukseen sisältyy maastoyöpyminen, jossa opitaan perusleiritaitoja ja turvallisen maastotoiminnan perusteita.
Koulutus toteutetaan monimuotoisena  ja muodostuu lähiopetuskerroista, sähköisistä tehtävistä ja haikista. Kurssin teoria- ja maasto-osuudet pyritään suorittamaan valmiiksi ennen joulua, muuten kurssin kesto riippuu johtamistehtävän kestosta ja raportoinnin teosta. Kurssi soveltuu kaikille yli 17-vuotta täyttäneille partiolaisille.