L-SP EA1-koulutus

Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelman mukainen EA1-kurssi (16 h*)

Kurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa sekä tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa.

Kurssille osallistujat rekisteröidään Punainen Risti Ensiavun rekisteriin, josta peritään rekisteröintimaksu. Rekisteröintimaksu vahvistetaan kurssikirjeen yhteydessä (15.9.2021 se oli 13, 5 € / hlö). Rekisteröinti on pakollista.
Kurssin jälkeen saat kurssitodistuksen sähköisenä mobiilitodistuksena. Myös perinteinen korttitodistus on mahdollista saada - sen hinta on 2,50 €, joka lisätään kurssin lopulliseen hintaan.

Max 20 osallistujaa / kurssi.

Hinta: 50 € + rekisteröintimaksu / hlö

VIP 31.1.2022

Turvallisuusjaosto / Ensiapuryhmä, Tiina Harkia, tiina.harkia@partio.fi
Tapahtumassa huomioidaan seuraavat Helppo tulla -kriteerit:

Hyvä olla
Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana.

Ruoka
Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa. Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa.

Raha
Avustajan osallistuminen on maksutonta tai jos avustajan osallistumisesta aiheutuu kustannuksia, voidaan periä toteutuvia kustannuksia kattava maksu.

Hygienia
Tapahtumassa on mahdollisuus vaihtaa vaatteet ja peseytyä omassa rauhassa. Tapahtumapaikan sisätiloihin ei tuoda yleisiä allergioita aiheuttavia tekijöitä kuten eläimiä tai eläviä kasveja.

Lepo ja yöpyminen
Tapahtumassa on yöhiljaisuus. Perustellusta syystä on mahdollisuus yksin nukkumiseen. Uniapnealaitteelle tai vastaavalle on tarjolla sähköä.

Lääkitys ja ensiapu
Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saa tarvittaessa apua. Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä. Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä.

Näköaisti
Heijastettavissa esityksissä on selkeät fontit ja värit. Esitysten kuvat ja tekstit kerrotaan tarvittaessa myös sanallisesti.

Kieli
Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunne partioslangia. Osallistuja voi ottaa viittoma- tai muun kielen tulkin mukaan.

Katsomus
Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja).

Markkinointi ja ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä.

Keneltä voi tarvittaessa kysyä lisää
Tiina Harkia, tiina. harkia@gmail. com