L-SP Hätäensiapukurssi, EA-kertaus

Punainen Risti Ensiavun koulutusohjelman mukainen hätäensiapukurssi (4 h), jolla voit yhden kerran kerrata voimassa olevan EA1 tai EA2-kurssin (kurssin täytyy olla voimassa, kun osallistut hätäensiapukurssille).

Kurssille osallistujat rekisteröidään Punainen Risti Ensiavun rekisteriin, josta peritään rekisteröintimaksu. Rekisteröintimaksu vahvistetaan kurssikirjeen yhteydessä (15.9.2021 se oli 13,5 € / hlö). Rekisteröinti on pakollista.
Kurssin jälkeen saat kurssitodistuksen sähköisenä mobiilitodistuksena. Myös perinteinen korttitodistus on mahdollista saada - sen hinta on 2,50 €, joka lisätään kurssin lopulliseen hintaan.

Max 15 hlö / kurssi. 

Hinta: 15 € + rekisteröintimaksu / hlö

VIP 31.3.2022

Turvallisuusjaosto / Ensiapuryhmä, Tiina Harkia,  tiina.harkia@partio.fi
Tapahtumassa huomioidaan seuraavat Helppo tulla -kriteerit:

Hyvä olla
Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana.

Raha
Avustajan osallistuminen on maksutonta tai jos avustajan osallistumisesta aiheutuu kustannuksia, voidaan periä toteutuvia kustannuksia kattava maksu.

Liikkuminen
Tapahtumapaikalle on mahdollisuus saapua julkisilla kulkuyhteyksillä, kimppakyydillä tai yhteiskuljetuksella.

Hygienia
Tapahtumapaikan sisätiloihin ei tuoda yleisiä allergioita aiheuttavia tekijöitä kuten eläimiä tai eläviä kasveja.

Lääkitys ja ensiapu
Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saa tarvittaessa apua. Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä. Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä.

Näköaisti
Heijastettavissa esityksissä on selkeät fontit ja värit. Esitysten kuvat ja tekstit kerrotaan tarvittaessa myös sanallisesti.

Kieli
Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunne partioslangia. Osallistuja voi ottaa viittoma- tai muun kielen tulkin mukaan.

Keneltä voi tarvittaessa kysyä lisää
Tiina Harkia, tiina. harkia@partio. fi