L-SP Kevätkokous 2021 Etänä

LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI RY KEVÄTKOKOUS 2021

sunnuntaina 28.03.2021. klo 12.00 Teams /TurunPartiotoimisto 

 

Vallitsevan tilanteen vuoksi piirihallitus on päättänyttoteuttaa piirin syyskokouksen etätoteutuksena. Fyysisenä kokouspaikkana toimiiTurun partiotoimisto, jonne turvallisuussyistä kokousedustajat eivät tule.Kokousedustajat voivat osallistua kokoukseen turvallisesti esimerkiksi omaltakololta tai mistä tahansa, kunhan käytettävissä on tietokone, tabletti taiälypuhelin sekä verkkoyhteys.

Kokousedustajien ilmoittaminen
Piirihallitus on lisäksi päättänyt, että jokaisen lippukunnan tulee, erikseen lippukuntiin lähetettävän ohjeen mukaan, toimittaa kokousedustajiensa valtakirja sähköisesti toiminnanjohtajalle 21.03.2021 mennessä.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 4§:n mukaiset asiat.
Kevätkokouksen tehtävänä on:
- valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
- todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
- valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- valita neljä ääntenlaskijaa
- vahvistaa toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä päättää vastuuvapaudenmyöntämisestä piirin hallitukselle ja muille tilivelvollisille
- päättää seuraavan vuoden jäsenmaksusta
- käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat.

Lisäksi kokouksessa
- päätetään vaalitoimikunnan asettamisesta, toimeksiannosta, henkilöidenlukumäärästä ja valitaan toimikunnan jäsenet
- hyväksytään piirihallituksen mahdollisesti esittämä julkilausuma.

Äänioikeus piirin kokouksissa on jokaisella varsinaisellajäsenellä yksi ääni ja lisäksi yksi ääni jäsenyhdistyksen jokaista alkavaa50:tä jäsenmaksun kokousta edeltävän heinäkuun loppuun mennessä maksanuttajäsentä kohden. Edustajikseen piirin kokouksiin varsinaiset jäsenet valitsevatkorkeintaan vuodeksi kerrallaan äänimääränsä vastaavan määrän edustajia, jotkakäyttävät äänivaltaa ja heille varaedustajat. Edustajiksi ja varaedustajiksitulee valita kyseisen jäsenyhdistyksen 15 vuotta täyttäneitä jäseniä. Edustajaei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen.

 

 

Tervetuloa,

piirihallitus