PERUTTU L-SP Luottiksen viestintäkoulutus

Kaikki mitä piiriluottiksen pitäisi pestissään viestinnästä tietää - nyt omana koulutuksenaan! Koulutuksessa käydään läpi mm. piirin uutiskirjeet ja sisällön lähettäminen niihin, piirin somekalenteri ja käyttöoikeudet, jäsenlehti Repolaisessa julkaiseminen sekä linjaukset, joita piiriviestinnässä tulee ottaa huomioon. Koulutus on hyvä paketti jokaiselle luottikselle, mutta erityisesti ryhmien tai jaostojen viestintävastaaville. 

Huomaathan, että voit osallistua saman päivän aikana sekä luottiskoulutukseen että luottiksen viestintäkoulutukseen, sillä tapahtuma järjestetään luottiskoulutuksen perään.