L-SP Muonituskurssi

Suurien ihmismäärien muonittaminen - hankalaako? Lähde muonituskurssille!

Muonituskurssi tarjoaa käytännön opetusta ruuan laittoon, ainemäärien laskemiseen, erityisruokavalioiden valmistamiseen sekä tarvittavan muonituskaluston hankintaan. Unohtamatta tietenkään legendaarista iltaohjelmaa notkuvine pitopöytineen! Kurssi sisältää hygieniakoulutuksen ja voitkin halutessasi suorittaa hygieniapassin kurssin jälkeen.

Hinta: 65 € / hlö

VIP 31.1.2022

Huoltojaosto, Tiina Tähtikari, 044 557 7354, tiina.tahtikari@partio.fi

Tapahtumassa huomioidaan seuraavat Helppo tulla -kriteerit:

Hyvä olla
Osallistujille on aktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon. Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana. Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään.

Ruoka
Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa. Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa.

Raha
Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen. Avustajan osallistuminen on maksutonta tai jos avustajan osallistumisesta aiheutuu kustannuksia, voidaan periä toteutuvia kustannuksia kattava maksu.

Liikkuminen
Tapahtumaympäristössä voi liikkua pyörätuolilla, sähkömopolla, rollaattorilla ja vastaavalla tai liikkumiseen saa apua. Portaista löytyy kaide, josta voi ottaa tukea. Kynnykset, kulmat tms. on merkitty niin, että ne pystyy hahmottamaan myös hämärässä. Sähköpyörätuolin, -mopon tai vastaavan lataamiseen on tarjolla sähköä.

Hygienia
Tapahtumassa on mahdollisuus vaihtaa vaatteet ja peseytyä omassa rauhassa. Tapahtumapaikan sisätiloihin ei tuoda yleisiä allergioita aiheuttavia tekijöitä kuten eläimiä tai eläviä kasveja. Tapahtuman aikana on mahdollisuus esteettömän vessa- ja peseytymistilan käyttöön. Tapahtumapaikalla on sukupuolineutraali vessa.

Lepo ja yöpyminen
Tapahtumassa on yöhiljaisuus. Kaikilla (myös yövuoroa tehneillä) on mahdollisuus riittävään uneen. Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä hiljaiseen / pimeään tilaan lepäämään esimerkiksi migreenikohtauksen ajaksi tai jos aistit ylikuormittuvat.
Perustellusta syystä on mahdollisuus yksin nukkumiseen. Uniapnealaitteelle tai vastaavalle on tarjolla sähköä.


Lääkitys ja ensiapu
Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä. Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä. Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saa tarvittaessa apua.

Näköaisti
Sisätiloissa ja kulkureiteillä on riittävä valaistus tai lisävalaistusta saatavilla. Tapahtumassa ei ole kirkkaita, välkkyviä tai voimakkaasti häikäiseviä valoja tai jos jossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon.

Kuuloaisti
Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä. Jos äänenvoimakkuus on tilapäisesti suurempi, siitä kerrotaan ennakkoon. Osallistujille tarjotaan korvatulppia.

Kieli
Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunne partioslangia. Osallistuja voi ottaa viittoma- tai muun kielen tulkin mukaan.

Lapsiperhe
Tapahtumassa on mahdollista lämmittää lasten ruokia. Tapahtumassa on mahdollisuus lämpimään pesuveteen.

Katsomus
Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä harjoittamaan omaa uskontoaan.
Tapahtumasta ja sen aktiviteeteista on tehty kuvaus, joka kertoo kenelle tapahtuma ja aktiviteetit sopivat. Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa. Esiintyjät ja puhujat edustavat mahdollisuuksien mukaan eri sukupuolia ja erilaisista taustoista tulevia henkilöitä. Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja).


Markkinointi ja ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä.

Digitaalinen saavutettavuus
Kieli on ymmärrettävää ja kappaleet lyhyitä. Linkkitekstit kertovat linkin kohteesta.

Keneltä voi tarvittaessa kysyä lisää
Tiina Tähtikari