L-SP Organisaatiossa toimiminen -koulutus

Koulutus partiojohtajille johtamisesta ja toiminnan kehittämisestä

Koulutuksessa tarkastellaan partiotoimintaa piirin näkökulmasta. Koulutus antaa
valmiuksia johtamiseen ja toimimiseen erilaisissa organisaatioissa. Koulutuksessa
perehdytään partiotoiminnan kehittämiseen, ryhmän toiminnansuunnitteluun,
kehittämishankkeen toteutukseen, aikuisryhmän johtamiseen sekä oman partiopiirin
organisaatioon ja toimintaan. Koulutuksessa on myös mahdollista hyödyntää oman
projektin työstämistä ja kehittämistä. 

Koulutus on tarkoitettu piiriluottiksena jaostoissa, ryhmissä ja piirihallituksessa sekä
piirileirien ja muiden isojen tapahtumien projektiorganisaatioissa toimiville. Koulutus on partiojohtajaperuskoulutuksen käyneille.

Ilmainen L-SP:n piiriluottiksille. Muille 50 €/hlö.

VIP 7.8.

Aikuis- ja luottisryhmä, Sanna Tamminen, 050 514 6725, sanna.tamminen@partio.f


Tapahtumassa huomioidaan seuraavat Helppo tulla -kriteerit:

Hyvä olla 
Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään. Osallistujille on aktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon. Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana. Tapahtumaa ennen ja sen aikana viestitään tekijöille ja osallistujille?että tapahtuma on?kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjimisestä vapaa 

Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksi tapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa ja joka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin.   

Ruoka 
Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa. Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa.  

Raha 
Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen.  

Liikkuminen 
Tapahtumapaikalle on mahdollisuus saapua julkisilla kulkuyhteyksillä, kimppakyydillä tai yhteiskuljetuksella.  

Hygienia 
Tapahtumassa on mahdollisuus vaihtaa vaatteet ja peseytyä omassa rauhassa. Tapahtumapaikan sisätiloihin ei tuoda yleisiä allergioita aiheuttavia tekijöitä kuten eläimiä tai eläviä kasveja.  

Lepo ja yöpyminen 
Uniapnealaitteelle tai vastaavalle on tarjolla sähköä. Tapahtumassa on yöhiljaisuus. Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä hiljaiseen / pimeään tilaan lepäämään esimerkiksi migreenikohtauksen ajaksi tai jos aistit ylikuormittuvat.  

Lääkitys ja ensiapu 
Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saa tarvittaessa apua. Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä. Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä.  

Näköaisti 
Heijastettavissa esityksissä on selkeät fontit ja värit. Esitysten kuvat ja tekstit kerrotaan tarvittaessa myös sanallisesti. Sisätiloissa ja kulkureiteillä on riittävä valaistus tai lisävalaistusta saatavilla. Tapahtumassa ei ole kirkkaita, välkkyviä tai voimakkaasti häikäiseviä valoja tai jos jossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon.  

Kuuloaisti 
Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä. Jos äänenvoimakkuus on tilapäisesti suurempi, siitä kerrotaan ennakkoon ja osallistujille tarjotaan korvatulppia.  

Hajuaisti 
Tapahtuman osallistujia on kannustettu välttämään voimakkaiden hajusteiden käyttöä.  

Kieli 
Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunne partioslangia. Tapahtumaan voi osallistua useammalla kielellä. Esimerkiksi tapahtuman ohjelma on suomenkielistä, mutta keskusteluun voi osallistua myös ruotsin- tai englanninkielellä. Osallistujan on mahdollista tutustua ohjelmaan ja sen soveltuvuuteen etukäteen.  

Katsomus 
Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa. Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja). Jos tapahtumaan liittyy materiaalia, johon osallistujien toivotaan perehtyvän, materiaali toimitetaan hyvissä ajoin. Tapahtumasta ja sen aktiviteeteista on tehty kuvaus, joka kertoo kenelle tapahtuma ja aktiviteetit sopivat.  

Markkinointi ja ilmoittautuminen 
Saavutettavuudesta on viestitty osana markkinointia ennen ilmoittautumisen alkamista, jotta osallistuja voi itse arvioida pystyykö tapahtumaan osallistumaan.  

Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä.  

Keneltä voi tarvittaessa kysyä lisää 
Sanna Tamminen