L-SP Partio tutuksi illassa

Aikuisille partio on loistava tilaisuus päästä mukaan uskomattomille retkille ja leireille sekä tavata uusia ihmisiä. Monipuolinen harrastus varmistaa, että pääsee kokeilemaan jotain uutta, ja samalla myös hyödyntämään omia taitojaan. Aiempi kokemus ei ole edellytys partion aloittamiselle, vaan mukana oleminen opettaa itsessään ja sen tarjoamat koulutukset auttavat kehittymään.  

Partiotoimintaa tehdään vapaaehtoisesti, ja tämä työ erittäin merkittävää monelle lapselle ja nuorelle. Syksyn alkaessa partiotoiminta alkaa myös käynnistyä, ja nyt on loistava tilaisuus tutustua hienoon harrastukseen! 

Lounais-Suomen Partiopiiri järjestää partiosta kiinnostuneille aikuisille mahdollisuuden tutustua partion sisältöön ja toimintaan etäyhteyksin järjestettävissä infoilloissa. Iltojen aikana perehdytään partion päämäärään, arvopohjaan ja perusperiaatteisiin. Tämän lisäksi käydään läpi partio-ohjelmaa ja tutustutaan partion eri ikäkausiin. Illan jälkeen on mahdollisuus keskustella partiosta esittelijöiden kanssa.  

Iltoihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Illat järjestetään etäsovellus Teamsissa.

Linkki Teamsiin