L-SP Piirirekry


Lounais-Suomen Partiopiiri rekrytoi uusia luottamushenkilöitä mielenkiintoisiin pesteihin pääsääntöisesti kahdesti vuodessa, helmikuussa ja elo-syyskuussa. Kevään piirirekry on auki 1.-28.2.2023

Lounais-Suomen Partiopiirin toimintaohjesäännön mukaan ”Piiripestissä voi toimia henkilö, joka on maksanut Suomen Partiolaisten jäsenmaksun, hyväksyy partion arvopohjan, sitoutuu partion päämäärään, kasvatustavoitteisiin ja menetelmiin, on sitoutunut tehtäväänsä ja sen tavoitteiden toteuttamiseen, on pestattu tehtäväänsä, omaa pestiin tarvittavan osaamisen ja kokemuksen, mutta ennen kaikkea innostuksen, on mielellään partiojohtaja tai suorittaa samoaja- tai vaeltajaohjelmaa.”

Piirin luottamushenkilönä saat kokemusta järjestö-, vapaaehtois- ja nuorisotyöstä ja opit työskentelemään isossa vapaaehtoisorganisaatiossa. Luottamushenkilönä kehität myös erityisesti omaa vastuualuettasi koskevia taitoja ja pääset kehittämään sekä itseäsi että partiota.

Kaikki luottamushenkilöt pestataan, perehdytetään ja tarvittaessa koulutetaan omaan pestiinsä. Pestit ovat ajankäytöltään ja vaativuudeltaan erilaisia. Kaikki pestit ovat luottamuspestejä, eikä niistä makseta palkkaa tai palkkiota. Piiripestin pituus on lähtökohtaisesti kaksi vuotta, ja enintään kolme kautta peräkkäin samassa pestissä (eli 3 x 2 vuotta).

Uusille luottiksille järjestetään kaksi kertaa vuodessa maksuton luottiskoulutus. Seuraava koulutus pidetään 11.3.2023. Lisätietoa koulutuksesta löytyy L-SP:n nettisivujen tapahtumakalenterista.

Mikäli et tällä hetkellä avoimena olevien pestien joukosta löydä itseäsi kiinnostavaa pestiä, mutta olet kiinnostunut uudesta piiripestistä, ole yhteydessä aikuis- ja luottisryhmään, niin etsitään sinulle sopiva pesti (Meri Malmari, meri.malmari@partio.fi). Jos mielessäsi on pesti tietyssä jaostossa tai ryhmässä, voit ottaa yhteyttä suoraan kyseisen jaoston tai ryhmän puheenjohtajaan. Piiriluottiksena toimimisesta, piiripesteistä sekä jaostojen ja ryhmien puheenjohtajien yhteystietoja voit tiedustella piirin toimistosta.

Tervetuloa mukaan!