L-SP Talviretkeilykurssi

Lähde oppimaan talviretkeilyn perusteita hyvässä seurassa!

Tule mukaan viikonlopun mittaiselle vaellukselle ja koe mm. yöpyminen maastossa talvisissa olosuhteissa sekä muita talvivaelluksen hienouksia. Kurssi toteutetaan lumitilanteen suomien mahdollisuuksien mukaan hiihtovaelluksena. Mukaan voit tulla yksin tai porukalla, eikä aikaisempaa talviretkeilykokemusta edellytetä.

Kurssilaisilla olisi kuitenkin hyvä olla Retkeilykurssia (ET I) vastaavat taidot. Mikäli olet samoaja tai sitä vanhempi ja tunnet kiinnostusta talviretkeilyyn, tule ihmeessä viettämään erähenkinen koulutusviikonloppu mukavassa porukassa. Kurssi antaa valmiudet esim. pidemmälle hiihtovaellukselle osallistumiseen ja tavalliseen talviretkeilyyn. 

Talviretkeilykoulutus on validoitu, eli saat kurssista halutessasi opintopisteytetyn kurssitodistuksen.

Hinta: 60 € / hlö

VIP 30.11.2022

Erätaitojaosto, Vilhelmiina ”Viima” Hännikäinen, 040 555 0927, vilhelmiina.hannikainen@partio.fiTapahtumassa huomioidaan seuraavat Helppo tulla -kriteerit: 

Hyvä olla

Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään. Osallistujille on aktiivisestiluotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon. Tapahtumantoimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana. Tapahtumaa ennen ja sen aikana viestitään tekijöille ja osallistujille, että tapahtuma on kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjimisestä vapaa. Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksitapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa ja joka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin. 

Ruoka

Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa. Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa. Osallistujalla, jolla on herkkä tai heikentynyt makuaisti, on mahdollisuus maustaa oma ruokansa itse.

Lääkitys ja ensiapu

Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saa tarvittaessa apua. Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä. Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä.

Näköaisti

Heijastettavissa esityksissä on selkeät fontit ja värit. Esitystenkuvat ja tekstit kerrotaan tarvittaessa myös sanallisesti. Tapahtumassa ei ole kirkkaita, välkkyviä tai voimakkaasti häikäiseviä valoja tai jos jossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon. Opaskoiran voi tarvittaessa ottaa mukaan.

Kuuloaisti

Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä. Seminaarien ja muiden suurien kokousten tapahtumakuvauksessa on tieto siitä, onko tilassa induktiosilmukka.

Kieli

Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunne partioslangia. Tapahtumaan voi osallistua useammalla kielellä. Esimerkiksi tapahtuman ohjelma on suomenkielistä, mutta keskusteluun voi osallistua myös ruotsin tai englannin kielellä. Osallistujan on mahdollista tutustua ohjelmaan ja sen soveltuvuuteen etukäteen. Opasteissa, viitoissa ja ohjeissa on kuvia ja merkkejä erityisesti heikosti lukevien tai suomea osaamattomien tueksi. Osallistuja voi ottaa viittoma- tai muun kielen tulkin mukaan.

Katsomus

Hengellisen ohjelman aikana on tarjolla myös vaihtoehtoista uskonnotonta ohjelmaa. Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä harjoittamaan omaa uskontoaan.

Markkinointi ja ilmoittautuminen

Saavutettavuudesta on viestitty osana markkinointia ennen ilmoittautumisen alkamista, jotta osallistuja voi itse arvioida pystyykö tapahtumaan osallistumaan. Markkinoinnin yhteydessä kerrotaan, jos johonkin ei pääse eli kerrotaan että tapahtumassa on portaat, tilassa on eläimiä, tapahtuma on puussa, tms.  Ilmoittautumisenyhteydessä kysytään osallistujien mahdollisista erityistarpeista. Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä. 

Keneltä voi tarvittaessa kysyä lisää?

Vilhelmiina Hännikäinen, vilhelmiina.hannikainen@partio.fi