L-SP VOK Saaristomeri, teoriaosa

9.2. tasokoe, VIP 31.1.

14.–16.4. teoria, VIP 31.1.

9.–11.6. käytäntö, Turun seutu, VIP 31.1.

Huom! Ilmoittauduthan tapahtumiin erikseen! 

Tule mukaan veneenohjaajakurssille oppimaan uusiamerenkulkutaitoja!

Kurssin tavoitteena on antaa riittävät tiedot ja taidottoimimiseen erikseen määritellyn partioaluksen päällikkönä päiväolosuhteissapiirin meripartio-ohjaajan kyseiselle alukselle hyväksymälläharjoitusvesialueella. Suuremmilla aluksilla kurssin tavoitteena on valmistaatoimimaan aluksen vahtipäällikkönä. Lippukunnan koulutusaluksen hallinta jaaluksen hyvä peruskäsittely ovat keskeisiä tavoitteita. Kurssi on tarkoitettuvähintään 15-vuotiaille partiolaisille. Ennen kurssia järjestetään tasokoe,jossa testataan valmiudet oppia kurssilla opetettavia asioita sekä perustiedot,kuten viitoitusjärjestelmä, merikarttamerkit, koordinaattien mittaus,matka-aikanopeuslaskut ja ohjaus- ja kulkusäännöt. Kurssi koostuu kahdestaerillisestä viikonlopusta: teoria- ja käytännön viikonlopusta. Teoriaosajärjestetään kurssikeskuksessa Turun seudulla ja käytännön osa Saaristomerellä.

Hinta 85 € / hlö

Meripartiojaosto, Kai Sinkkonen, 0400 785 128,kai.sinkkonen@partio.fi

Samoaja;Vaeltaja;