L-SP VOK Saaristomeri, teoriaosa

VOK on pop!

Kurssin tavoitteena on antaa riittävät tiedot ja taidot toimimiseen erikseen määritellyn partioaluksen päällikkönä päiväolosuhteissa piirin meripartio-ohjaajan kyseiselle alukselle hyväksymällä harjoitusvesialueella. Suuremmilla aluksilla kurssin tavoitteena on valmistaa toimimaan aluksen vahtipäällikkönä. Lippukunnan koulutusaluksen hallinta ja aluksen hyvä peruskäsittely ovat keskeisiä tavoitteita. Kurssi on tarkoitettu vähintään 15-vuotiaille partiolaisille.

Ennen kurssia järjestetään tasokoe, jossa testataan valmiudet oppia kurssilla opetettavia asioita sekä perustiedot, kuten viitoitusjärjestelmä, merikarttamerkit, koordinaattien mittaus, matka-aikanopeus -laskut ja ohjaus- ja kulkusäännöt. Kurssi koostuu kahdesta erillisestä viikonlopusta, teoria- ja käytännön viikonlopusta. Teoriaosa järjestetään kurssikeskuksessa Turun seudulla ja käytännön osa Saaristomerellä.

10.2. (tasokoe), Turun seutu
8.–10.4. (teoriaosa), Turun seutu
10.–12.6. (käytännönosa), Turun seutu

Hinta: 80 € / hlö

Kupittaan Henrikinpojat