L-SP VOK Selkämeri, käytäntö

VOK on pop!

Kurssin tavoitteena on antaa riittävät tiedot ja taidot toimimiseen erikseen määritellyn partioaluksen päällikkönä päiväolosuhteissa piirin meripartio-ohjaajan kyseiselle alukselle hyväksymällä harjoitusvesialueella. Suuremmilla aluksilla kurssin tavoitteena on valmistaa toimimaan aluksen vahtipäällikkönä. Lippukunnan koulutusaluksen hallinta ja aluksen hyvä peruskäsittely ovat keskeisiä tavoitteita. Kurssi on tarkoitettu vähintään 15-vuotiaille partiolaisille.

Ennen kurssia järjestetään tasokoe, jossa testataan valmiudet oppia kurssilla opetettavia asioita sekä perustiedot, kuten viitoitusjärjestelmä, merikarttamerkit, koordinaattien mittaus, matka-aikanopeus -laskut ja ohjaus- ja kulkusäännöt. Kurssi koostuu kahdesta erillisestä viikonlopusta, teoria- ja käytännön viikonlopusta. Teoriaosa järjestetään kurssikeskuksessa Satakunnassa ja käytännön osa Selkämerellä.

3.2.Rauma, tasokoe
11.–13.3. Pori teoriaosa
27.–29.5. Selkämeri, käytännönosa (tarkoitettu vain teoriaosan hyväksytysti suorittaneille)

Hinta: 80 € / hlö

VIP 13.5.2022

Selkämeren laivue / Meripartiojaosto, Jenni Huhtapelto, 0405781280