Laajennetut valiokunnat II/2020

Laajennettujen valiokuntien tapaaminen

Kokousmateriaali

Laajennettujen valiokuntien tapaamisenkokousmateriaali julkaistaan Jemmassa > Toiminnanalat > Järjestön johto> Laajennettujen valiokuntien tapaamiset 2020

Jotta partiotoimintaa voidaan kehittää ja lippukuntia tukeatasalaatuisesti, on keskusjärjestössä ja piireissä käytössä yhtenäinentoiminnallinen rakenne, jota kutsutaan yhteneviksi toiminnanaloiksi.Keskusjärjestön ja piirien yhteneviin toiminnanaloihin kuuluvat valiokunnat(aluevaliokunta, kasvatusvaliokunta, vapaaehtoistuen valiokunta, viestintä- jamarkkinointivaliokunta ja yhteiskuntasuhteiden valiokunta) järjestävätlaajennettuja valiokunnan kokouksia.

Laajennettu valiokunta sopii toiminnanalan sisäisistäpiirien ja keskusjärjestön yhteisistä tavoitteista. Keskusjärjestön valiokuntavalmistelee puheenjohtajansa johdolla laajennettujen valiokuntien kokoukset jahuolehtii siitä, että laajennetun valiokunnan käsittelyn tulokset toteutuvattoiminnanalalla. Laajennuihin valiokuntiin osallistuvat siis SuomenPartiolaisten luottamushenkilöinä toimivat valiokuntien jäsenet sekä piiriennimittämätä edustajat.