PäPa Järjestyksenvalvojakurssi 2020 (voimankäyttöosio keväällä 2021)

Nyt on mahdollisuus kouluttautua järjestyksenvalvojaksi piirin omalla JV-kurssilla.

Järjestyksenvalvojan peruskoulutus on hyödyllinen partiossa ja avaa myös mahdollisuuksia työelämässä. Koulutukseen haetaan partiolaisia, jotka ovat kiinnostuneita esimerkiksi piirin järjestämien tapahtumien ja leirien turvallisuudesta. Kurssille osallistuvat henkilöt sitoutuvat toimimaan järjestyksenvalvojina vähintään kahdessa piirin tapahtumassa.

Tämä koulutus antaa mahdollisuuden tehdä järjestyksenvalvojan työtä myös festareilla ja vaikka ravintolan ovella. Koulutuksessa käsiteltäviä aiheita ovat mm. perusoikeudet, lainsäädäntö, järjestyksenvalvojan toimivaltuudet sekä ensiavun ja alkusammutuksen perusteet.

Kurssi toteutetaan kahtena kaupunkiviikonloppuna (pe ilta sekä la-su päivät). Kurssipäivät ovat 6.-8.11.2020 sekä 20.-22.11.2020. Teoriaosiot järjestetään Partioasemalla. Toiminnallisen osan koulutuspaikka (PK-seudulla) ilmoitetaan kurssilaisille.

Tämän koulutuksen hyväksytysti suorittanut partiolainen saa koulutuksesta todistuksen, jolla voi hakea järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä poliisilta.

Järjestyksenvalvojakurssille osallistuvan henkilön tulee olla täyttänyt 18 vuotta ja hänellä tulee olla partion jäsenmaksu maksettuna. Koulutuksessa on 100% läsnäolovelvoite. Koulutukseen otetaan korkeintaan 20 ensimmäistä osallistujaa. Kurssi toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 10.