Partion iltateet: Hyvän olon aakkoset

Hyvän olon aakkoset on tukipaketti aktiivijohtajalle ryhmänjohtajana kohdattuihin tilanteisiin.  

Partioarjessa tulee usein vastaan erilaisia ryhmässä toimimisen tilanteisiin, joihin joku muu on jo törmännyt ja asiaan on ajateltu toimivia käytäntöjä. Hyvän olon aakkoset on koottu helpottamaan jo olemassa olevan materiaalin käyttöä ja etsintää. Hyvän olon aakkosten avulla haluamme kannustaa pohtimaan ryhmässä toimimisen haasteita osittain myös jo ennakkoon, ennen kuin tilanteet hankaloituvat. Turvallisen ja avoimen ilmapiirin luominen ryhmätoiminnassa on a ja o, siihen näillä aakkosilla haluamme tarjota vinkkejä. Tervetuloa yhdessä keskustelemaan hyvän olon aakkosista!

Lisätietoja Tarja Kallio tarja.kallio@partio.fi ja Sanna Nygård sanna.nygard@partio.fi

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWI0ZTZhYjEtMDQ3Zi00NTNkLTkzN2ItMTBlY2ZkMWU3MjFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2223624032-446a-4090-8e2b-1a21097316d9%22%7d