Partion iltateet: Kehitysyhteistyö partiossa

Millaista kehitysyhteistyötä partiossa tehdään? Miten kehitysyhteistyö voi näkyä lippukuntien ja piirien arjessa? Tule kuulemaan millaisia aktiviteetteja Ugandan partiolaisten kanssa tehtävässä #NoMissedSchoolDays -kehitysyhteistyöhankkeessa on, joka pyrkii kuukautisista johtuvan koulupudokkuuden vähentämiseen Ugandassa jakuukautisterveyttä koskevan tiedon levittämiseen ja asenteiden muuttamiseen, sekämillaisia aktiviteetteja on tulossa Nepalin partiolaisten kanssa tehtävään kehitysyhteistyöhankkeeseen, joka taas pyrkii vihapuheen vähentämiseen ja sosiaalisen rauhan edistämiseen.

Lisätietoja: Meri Vikström, meri.vikstrom@partio.fi

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTg1MTk4Y2ItYjEyYS00YmEyLTk3MDgtYzY0ODk2ZDRlYjg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d