Partion iltateet: Kompassi – uusi työkalu johtajalle toiminnan seurantaa helpottamaan

Kompassi on kännykkäsovellus, jota käytetään partio-ohjelman aktiviteettien merkitsemiseen ja partio-ohjelmassa etenemisen seuraamiseen. Miten Kompassi toimii? Mitä hyötyä siitä on ryhmänjohtajalle tai lippukunnalle? Pärjäänkö ilman Kuksaa, jos otan Kompassin käyttöön?

Tule kuulemaan ja keskustelemaan Kompassin käytöstä. Kompassiin voi tutustua osoitteesta kompassi.partio.fi.

Lisätietoja: Sami Kuivasaari, sami.kuivasaari@partio.fi

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTNhZGE3N2QtNGYxZS00YTNjLThiZTctMDUwMmYyNDY0ZjRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d