Partion iltateet: Lippukunnan toiminnansuunnittelu partion strategian pohjalta

Yhteisenä isona tavoitteenamme on, että partio antaa jokaiselle nuorelle taidot muuttaa maailmaa. Syksyllä 2020 vahvistettu strategia ohjaa koko partion suuntaa vuodet 2021-2026. Tule kuulemaan miten voitte käytännössä suunnitella omaa toimintaanne yhteisen strategian pohjalta, jotta myös oma lippukuntanne on mukana edistämässä sen mukaisia tavoitteita: 1) Partio kasvaa 2) Partio antaa taidot elämään 3) Partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä. Illassa esitellään konkreettinen malli, jonka avulla voitte johtajiston kanssa suunnitella toimintaa tulevalle vuodelle ja seurata onnistumistanne.

Iltateen äärellä järjestön puheenjohtaja Siiri Somerkero (@partio.fi)

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmM4ZjBkMmUtNTVjYi00YzkwLWFkMDItYTY5NDc2MmYyYjNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d