Partion iltateet: Lippukunnan verkkosivut helposti ja vaivattomasti

Mitä tehdä, kun lippukunnalla ei ole vielä verkkosivuja tai nykyiset kaipaisivat uudistusta? Tällä kertaa iltateen äärellä käsitellään SP:n tarjoamaa lippukuntien verkkosivualustaa. Ratkaisu on suunnattu erityisesti sellaisille lippukunnille, jotka haluavat näyttävän ja partion ilmeen mukaisen verkkosivun, ja jonka käyttöönotto ja päivittäminen sujuu ilman erityisiä teknisiä taitoja. Uusi verkkosivuratkaisu on suunniteltu tukemaan lippukunnan jäsenhankintaa sekä mm. jäsen- ja huoltajaviestintää.  

Lisätietoja: Katri Järvenpää, katri.jarvenpaa@partio.fi

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDA1ZWE4MjMtODhmYS00OGZiLWEyYmYtYjU4Y2UwZTM3OTU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d