Partion iltateet: Partiokamu-pesti käyttöön lippukunnassa

Partiokamu on pestiinsä koulutettu vähintään samoajaikäinen partiolainen, joka on mukana ryhmätoiminnassa auttamassa ja tukemassa erityistä tukea tarvitsevaa lasta tai nuorta. Partiokamun pesti on nyt otettu valtakunnallisesti käyttöön. Tule iltateelle kuulemaan lisää ja tutustumaan Partiokamun pestiin.

Lisätietoja: Petra Valkonen, petra.valkonen@partio.fi

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTYxODIzYTktNjlmZS00NzY3LWExODAtYzIxNGJiODVlNjMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d