Partion iltateet: Partiokoulutusten mahdollisuudet partiolaiselle

Partion koulutusjärjestelmä on rakennettu tukemaan lippukuntien vapaaehtoisia pesteissään. Vaikka kurssit on nimetty tietyn pestin mukaan, jokaiselta kurssilta saa uutta virtaa kaikkeen partiotoimintaan. Illan aikana avaamme sitä, mitä kaikkea milläkin kurssilla voi oppia ja miten sitä voi hyödyntää esimerkiksi opinnoissa ja työnhaussa.

Tämän iltateen aikana annamme myös vinkkejä innostavaan koulutusmarkkinointiin eli sopii erityisen hyvin pestijohtajille!

Lisätietoja: Pave Moilanen, pauliina.moilanen@partio.fi

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcxMzAwMmEtNGUyNC00ZTZjLTkyY2EtMzdiYmNmMzRiMDFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d