Partion iltateet: Perhepartiota meidänkin lippukuntaan!

Perhepartio on alle kouluikäisille lapsille ja heidän aikuisilleen suunnattua toimintaa, jossa perheeksi kutsuttu yksikkö tekee yhdessä, kokee yhdessä ja pääsee osaksi lippukunnan toimintaa. Perhepartiossa lapset ja aikuiset toimivat yhdessä leikkien, oppien ja seikkaillen.  

Tule kuulemaan, miten käynnistät suositun toimintamuodon omassa lippukunnassasi ja teet siitä luontevan osan lippukunnan toimintaa.

Lisätietoja: Kaisa Johto, kaisa.johto@partio.fi

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjI5NzI0NjAtNTI4Ni00MzFlLWI1NzctMmRmY2FjYjJjODhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d