Partion iltateet: Sukupuolen moninaisuus ja sukupuolivähemmistöjen kohtaaminen partiossa

Iltateellä kuulet siitä, mitä sukupuolen moninaisuudella tarkoitetaan ja miten sukupuolivähemmistöt voi kohdata partiossa niin, että jokaisella on partiossa hyvä ja turvallinen olla. Huomioimalla sukupuolivähemmistöt kaikessa partiotoiminnassa ollaan lähempänä partion päämäärää tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen.

Iltateen vetäjät: Veera Hatakka, veera.hatakka@partio.fi ja Käpy Tyrmi (Pinkkipartio ry)

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQ3NDIzY2QtYTQ5Mi00NDBiLTliM2MtMjQwOTZkN2RkNTBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d