Partion iltateet: TikTokin hyödyntäminen partiossa

Mikä on TikTok, mitä se tarjoaa ja miksi sinunkin pitäisi tutustua TikTokin ihmeelliseen maailmaan? Näin hyödynnät TikTokkia lippukuntasi viestinnässä ja otat ilon irti For You:sta. Illan aikana opit yleisimmät aloittelijan virheet ja saat ehkä inspiraatiota omiinkin videoihin!  

Iltateen vetävät: Lara Laamanen, lara.laamanen@partio.fi ja Onni Pusa, onni.pusa@partio.fi

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2JjMzczZDktMmM3NS00OTEwLTkxNDQtZjIxNjAxMWUzODAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d